Mají na to!Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Zobrazit kuličky
← Zpět na první stránku

Více o autorech

Autoři příručky:

(řazeno abecedně)

 • Mgr. Marie Bořkovcová – romistka, Programy sociální integrace, Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Praha – článek 17
 • Mgr. Matouš Bořkovec – koordinátor vzdělávacích služeb, Programy sociální integrace, Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Praha – články 1, 5, 6, 17, 18, 32
 • Jana Gajdošová – koordinátorka projektů, Rytmus, o.s. – článek 2
 • Mgr. Tomáš Habart – vzdělávací program Varianty, Člověk v tísni, o.p.s. – články 13, 16, 23, 25
 • Mgr. Julie Kitanovská - speciální pedagog, ZŠ Pařížská, Kladno – článek 18
 • Mgr. Petra Klingerová – výkonná manažerka, Programy sociální integrace, Člověk v tísni, o.p.s. – články 7, 31
 • PhDr. Lenka Morávková Krejčová Ph.D. – speciální pedagog, předsedkyně DYS-centrum Praha, o.s. – články 8, 9
 • Mgr. Simona Pekárková – speciální pedagog a psycholog, Prevence ve škole, o.s. – články 3, 4, 12, 14, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 30
 • Mgr. et Mgr. Zuzana Pospíšilová – speciální pedagog, DYS-centrum Praha, o.s. – články 8, 9
 • Mgr. Karolína Ranglová – metodička předškolních klubů, Programy sociální integrace, Člověk v tísni, o.p.s. – články 1, 10
 • Mgr. Barbora Šebová – romistka, Nová škola, o.p.s. – články 1, 11, 15
 • Mgr. Klára Štrachová – speciální pedagog a etoped – články 17, 21, 27, 33
 • Mgr. Petra Tomalová – speciální pedagog, Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci – článek 34
 • Mgr. Jana Vožechová, PhD. – speciální pedagog, Prevence ve škole, o.s. – články 3, 4, 12, 14, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 30
 • Mgr. Pavlína Vyšínová – psycholog – článek 22

Korektury:

 • Mgr. Vanda Vicherková
 • Bc. Adriana Černá
 • Dominika Knoblochová

Tvorba webu:


Sazba:


Ahoj, já jsem postavička!
 • Zobrazit vše
 • Dítě je pozadu
 • Problém v motivaci, chování
 • Vztahy ve tříde
 • Soužití menšin
 • Rodiče nejeví zájem
 • Učitel je situací unavený
 • Učitel je na situaci sám
 • Dítě často chybí